Uudiskohteen ostaminen on vaivaton tapa ostaa uusi asunto, mutta ostajan on tärkeää tuntea tietyt uudiskohteiden kauppaan liittyvät termit, kuten RS järjestelmä. Tässä Uudiskohteen ostaminen -kirjoitussarjan osassa selvennämme, mitä tarkoittaa rakenteilla olevan kohteen kauppaan liittyvä RS turvajärjestelmä.

Uudiskohteista myydään paljon kohteen ollessa vielä rakenteilla. Ennakkomarkkinointi on silloin päättynyt ja kohteesta on tehty rakentamispäätös.

RS järjestelmä on asuntokauppalaissa määrätty suojajärjestelmä, jonka tarkoitus on turvata uudiskohteen ostajan asema esimerkiksi silloin, kun rakennuttaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin. RS järjestelmän tärkeimmät suojamääräykset ovat seuraavat:

  • Rakentamisvaiheen kauppa on tehtävä kirjallisesti.
  • Myyjän on asetettava asuntokauppalain edellyttämät turva-asiakirjat, kuten esim. vakuustodistukset, kiinteistön tiedot, rakennuslupa ja lupapiirustukset sekä rakennustapaselostus säilytettäväksi pankkiin tai lääninhallitukseen.
  • Myyjän on asetettava yhtiön ja osakkeenostajien hyväksi asuntokauppalain edellyttämät vakuudet.
  • Ostajilla on oikeus valita omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja.

RS turvajärjestelmän piiriin kuuluvia kohteita kutsutaan RS-kohteiksi. Mestan uudiskohteet ovat aina turvallisia RS kohteita, kuten esim. tällä hetkellä myynnissä Espoon Saunaniemessä sijaitseva Tapulimäki 4-6, jossa on vielä joitakin paritaloasuntoja vapaana.